Superplast Estetik Cerrahi Kompleksi

0212 233 60 60 phone

Lazer Destekli Endoskopik Meme Dikleştirme

Memenin sarkmasına yol açan çok çeşitli faktörler mevcuttur. Emzirme, kilo alıp verme, yaşlanma ve yer çekimi gibi faktörler, zaman içinde kadın göğsünde bir sarkmaya yol açarlar. Klasik yöntemle yapılan operasyonlar hayli ağır ve zorludur.Uzun bir nakahat dönemi gerektirirler. Superplast. doktorları tarafından yapılan Lazer destekli Meme dikleştirme ameliyatları, kullanılan endoskop yöntemi ile operasyonu kolaylaştırmıştır. Ameliyat sonrası iyileşme süresi oldukça kısalmıştır. Hasta ağır bir operasyon geçirmediği için oldukça konforlu bir iyileşme süreci yaşamaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1- Lazer destekli Meme Dikleştirme ve klasik meme dikleştirme ameliyatının farkı nedir ve sonuç ne kadar etkili?

Lazer destekli Meme dikleştirme ameliyatında meme başı bulunduğu meme dokusundan  ayrılmadan yükseltilmektedir. Meme istenilen seviyede endoskop ile kas dokusuna dikilmektedir.Gerekirse memenin sıkılaştırılması amaçlı fazla deri çıkartılmaktadır. Ama Meme dokusunun içene bıçak girmez. ve Meme içinden bir hacim çıkmaz. Bıçak girmediği için ileriki dönemde olası hamilelik sonrası  emzirme fonksiyonlarına zarar görmez. Yine meme dokusuna bıçak girmediği için ilerki dönemlerde olası radyolojik tetkiklerde  memeye yanlış tanı konma riski yoktur.

Bu operasyon hasta için oldukça komforlu ve sonuçu  kalıcı dır. Gögüsün aşırı  büyük ve ağır olması durumu bu operasyondan elde edilecek sonuçun kalıcılığını doğal olarak  etkiler. Bu durumlar da Lazerle meme dikleştirme operasyonuna Lazerle Meme  küçültme operasyonun entegre edilmesi uygundur.

Klasik dikleştirme ameliyatlarında   meme içine girilerek meme dokusu  bıçakla kesilip parçalanır ve elle dikilir. Hayli ağır ve zor  olan klasik dikleştirme ameliyatında hastanın iyileşme süreci bununla doğru orantılı olarak uzundur ve külfetlidir.

2-Lazer destekli Meme Dikleştirme ameliyatı güvenli mi?

Bu uygulamaların hepsi FDA onaylıdır, Amerikan sağlık servisinin (FDA) yapılmasına izin verdiği uygulamalar olmaktadır ve hiçbiri tarafımızdan  geliştirilen prosedurler değildir.FDA koyduğu regulasyonlar sayesinde insan sağlıgını destekleyen ve koruyan bir kurumdur.

Hastanemizde kullanılan lazer cihazları herbiri kullanılacağı vücud bölümüne gore farklılık arz eder.Her bölge için farklı cihaz kullanılırken aynı zamanda her hasta için farklı başlık kullanılmaktadır.Bunun sterilizasyon için önemi büyüktür.Herbir hasta için özel olarak kullanılan her  başlık ,barkot sistemi sayesinde ,cihazin üzerindeki yazılım ve dolayısı ile cihazın amerikadaki merkezi tarafından kontol edilir. Bu başlık aktive  hale getilirdikten sonra kullanılsın veya kullanılmasın belli bir sure sonra of hale dönüşür.Kullanılan bu sistem  oldukça maliyetlidir .Aynı zamanda  hastaya verilen değer , sterilizosyona verilen önemin de  ne kadar fazla olduğunun göstergesidir.Yine  hastaya duyulan saygıdan ötürü bu cihazların her biri, her 2 yılda bir upgrade edilir.

3-Operasyondan kaç gün sonra iyileşir ve işe dönebilirim?

Meme dikleştirme ameliyatında hastalar çok kısa sürede iyileşir, 2.günden sonra kontrole ihtiyaç duyulmaz ve 5. gün işlerine dönebilirler. Klasik yöntemde yapılan Meme dikleştirme operasyonu hayli ağrılı ve zor bir operasyondur ve hastanın iyileşme süresi ise 1 ay dır.