Superplast Estetik Cerrahi Kompleksi

0212 233 60 60 phone

Saç Ekimi

Lazerle Saç Ekimi

Saç dökülmesi kadın - erkek herkesin sorunu. Saç dökülmesinin çeşitli sebepleri olabiliyor. Genetik olabildiği gibi, hastalıklarda kullanılan herhangi bir ilaç, stres, mevsim geçişleri gibi sebeplerle de saç dökülmesi olabiliyor. Bazı dökülmelerde saç yeniden çıksa da bazı dökülmelerde çıkmayabiliyor. Böyle durumlarda saç nakli ile saç ekimi yapılması gereklidir. Saç nakli için birkaç yöntem vardır. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın alanında tecrübeli bir uzman ve saç ekim merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Saç Ekim Yöntemleri

Saç Ekim Yöntemleri

FUT Yöntemi ile Saç Ekimi (Foliküler Ünite Transplantasyonu)

Saç ekiminin plastik cerrahi alanına ilk girdiği senelerde uygulanan bu yöntem uzun süre alternatifsiz saç ekim tekniği olarak kullanılmıştır. İki kulak arasında ve ensenin üst bölgesinde bulunan saç köklerinin, saçın sıklığına, bölgenin esnekliğine, nakil yapılacak alanın açıklığına göre belirlenerek şerit halinde cerrahi olarak çıkarılması işlemidir. Şerit çıkarılan bölge dikişlerle kapatılır ve pansuman ile takip edilir. Lokal anestezi ile yapılan FUT uygulaması, alınabilecek saç kökü sayısının sınırlı olması ve nispeten ağrılı ve iz bırakan bir yöntem olması sebebiyle zamanla yerini FUE tekniğine bırakmıştır. Günümüzde sadece mikro motor tekniğini uygulayamayan merkezlerde veya bazı özel sebeplerle kullanılabilen bir ekim tekniğidir.

FUE Yöntemi ile Saç Ekimi (Foliküler Ünite Ekstrasyonu)

Saç köklerinin hiçbir şekilde kesi izi olmadan, dikiş kullanmadan 0,7–1,1 mm çapında özel punch uçlarına sahip mikromotorlar ile foliküler üniteler şeklinde saçlı deriden çıkarılması işlemidir. Foliküler üniteler (greftler) saçlı derinin arka ve yan bölümlerinden çıkarılarak, saçlanması istenilen bölgeye nakledilir. Verici ve alıcı alana lokal anestezi uygulanarak gerceklestirilir. Dikişsiz, ağrısız, saçlı deride iz bırakmayan yöntemdir. FUE yöntemi, göğüs ve sırt kılları transplantasyonuna da izin vermektedir. Alınan bu kıllar zaman içinde transplante edildiği bölgeye ait kıl özelliklerine uyum sağlayıp, aynı görüntüye sahip olarak yaşamını sürdürür. FUE tekniğinde bir seansta yaklaşık 1000–4000 greft yani 2500–10.000 arası saç teli nakledilebilmektedir.

 

Lazerle Saç Ekimi (LCT- Laser Conditioned Transplantation)

Lazer medikal branşların hepsinde olduğu gibi estetik cerrahide de son derece geniş bir kullanım alanı bulmuştur.

Superplast ülkemizde ve dünyada lazer teknolojilerinin kullanımı, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması adına öncü kurumlardan biridir. Bünyesinde bulundurduğu farklı Lazer platformları ile Superplast estetik cerrahi müdahale ve operasyonlarının neredeyse tümünde son teknolojiyi hastalarının hizmetine sunmaktadır. Lazer ile saç tedavisi özellikle saç dökülmesi, saç seyrelmesi sorunu yaşayan hastalarımıza önerilebilecek bu alandaki en son yenilik olarak değerlendirilebilir.

saç ekimi

Lazer enerjisinin saç ve saçlı deri rahatsızlıklarının tedavisi ve bakımında kullanılması medikal yayınlar ile desteklenmektedir. Uluslararası sağlık örgütleri ve estetik plastik cerrahi derneklerinin onayladığı bu yayınlar ışığında lazer ile saç bakımı ve lazerle saç ekimi Türkiyede ilk ve tek olarak Superplast Estetik Cerrahi Kompleksi'nde uygulanmaktadır.

 

Sağlıklı erişkin bir insanda saç köklerinin %15 ila %20 si in aktif yani uyur fazdadır. Saç teli üretmeyen ve uykuda olan bu saç kökleri genetik özelliklerine göre tekrar saç teli üretebilirler veya tamamen ölebilirler. Saç dökülmesi ve seyrelmesi sorunu yaşayan insanlarda ise deaktive saç kökü oranı %30 - %50 leri bulabilir. Zamanla tel üretmeyen ve uykuda olan bu saçların büyük bir kısmının kaybedilmesi sonucunda kelleşme meydana gelir ve saç ektirme tek çözüm olarak karşımıza çıkabilir.Bu in aktif kök hücreleri lazer enerjisi yardımıyla uyarılır ve aktif hale gelerek saç teli üretimi tetiklernir. Böylece güçsüz, sansız ve seyrek görülen saçlarda bir yoğunlaşma sağlanır.

 

Ekim yapılacak alanın hazırlanmasını sağlayan aktive olmuş hücreler sayesinde ekilen her greft %100 e yakın bir ordanda tutar. Böylece saç kökü kaybı yok denecek kadar azaltılabilir.

 

Lazer tüm saçlı deride uykuda olan saç köklerini uyandırmakla birlikte donör (saç köklerinin alındığı alan) bölgede de yeniden saç teli üretimini tetiklemektedir. Böylece çok daha fazla saç kökü toplanabilmekte ve nakil yapılacak greft sayısı daha yüksek rakamlara ulaşabilmektedir. Normal bir FUE saç ekimi ile en fazla 2000-2500 greft alınabilecek alandan LCT yöntemi ile 5000'e yakın greft toplanabilmektedir.