Superplast Estetik Cerrahi Kompleksi

444 85 60 phone

0212 233 60 60 phone

Vücut Estetiği

Vücut Estetiği için cerrahi olarak biz plastik cerrahların kullandığı yöntemler liposuction, karın germe, kol germe ve lazer lipoliz olarak kısaca özetleyebiliriz.

vücut estetiğiSon yıllarda fazla kiloların insan sağlığı üzerine yapmış olduğu negatif etkilerin açıkça ortaya konması ve ince ve orantılı bir vücut yapısına sahip olmanın görsel olarak daha estetik olması nedeniyle günümüz insanı böyle bir forma ulaşabilmek için çok sayıda yöntem denemektedir. Bu yöntemlerin bazıları çok etkin ve başarılı iken bazıları etkisiz hatta zararlı bile olabilmektedir.

Bu yüzden hangi yöntemin nasıl ve kimde kullanılacağına bu konuda uzman kişiler tarafından karar verilmesi gerekmektedir. Sağlıklı ve güzel bir vücuda sahip olmak için başvurulacak yöntemleri cerrahi olan ve olmayan yöntemler olarak iki ana gruba ayırabiliriz. Cerrahi olarak biz plastik cerrahların kullandığı yöntemler liposuction, karın germe, kol germe ve lazer lipoliz olarak kısaca özetleyebiliriz. 

Son yıllarda Türkiye’de ilk defa merkezimizde kullanılmaya başlanan komplikasyon olasılığının neredeyse olmadığı minimal invaziv lazer lipoliz bu konuda en çok tercih edilen yöntemlerden biri olmuştur.

Ancak son yıllarda cerrahi olmayan yöntemlerde de büyük gelişmeler olmuş ve yeni teknoloji ürünü tıbbi cihazlar üretilmeye başlamıştır. Bu amaçla kullanılan teknolojiler odaklı yansılanım teknolojileri (Ultrashape), odaklı çok kutuplu radyofrekans teknolojileri (3DEEP RF) ve Soğuk Lipoliz teknojileri (Zeltiq) olarak özetlenebilir. Bu teknolojik cihazlar uygun seçilmiş vakalarda başarılı sonuçlar sağlayabilmektedir.